Over Voice Dialogue


Voice Dialogue is begin jaren ’70 ontwikkeld door het Californische psychologenechtpaar Hal en Sidra Stone. Het is een methode om mensen te begeleiden bij het beter leren kennen van hun innerlijke drijfveren en motieven. Het uiteindelijke doel is dat mensen effectiever en bewuster sturing geven aan hun eigen handelen.

Ieder mens heeft diverse innerlijke stemmen. Zo kennen we bijvoorbeeld de perfectionist, de criticus, de pleaser, het kwetsbare kind, het oorspronkelijke kind. Dit kun je zien als delen van de persoonlijkheid.
Elk deel heeft zijn eigen wil, gedachten en gevoelens en is afzonderlijk aanspreekbaar. Door deze delen, in een sessie, fysiek een eigen plek te geven, ervaren we de energie van deze delen.

Voice Dialogue is een methode om mensen te begeleiden bij het beter leren kennen van innerlijke drijfveren en motieven. De cliënt wordt als het ware de
coach van zijn eigen team, waardoor hij effectiever en bewuster gaat sturen in zijn eigen handelen.

Voice Dialogue is een speelse, krachtige manier van werken, waarin de hele mens meedoet: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

Cliënten leren om de dirigent te worden van hun eigen orkest of de chauffeur van hun eigen “persoonlijkheidsbus”

Voice Dialogue voor de poh-ggz

Nelja Grimm (poh-ggz) heeft de training basiskennis Voice Dialogue bij Wilma Lubberman gevolgd en is deze gaan gebruiken in haar gesprekken met haar patiënten.  Omdat er een beperkte tijd beschikbaar is, heeft ze Wilma uitgenodigd om mee te kijken in de huisartsenpraktijk en samen hebben ze meerdere werkvormen ontwikkeld, die gebruikt kunnen worden voor het inzichtelijk maken van de persoonlijke copingstijl (de P bij de KOP methode van Reijnders).  De essentie van Voice Dialogue biedt mildheid en acceptatie voor alle stukken van de persoonlijkheid waardoor er meer keuzevrijheid ontstaat. Daarnaast kan VD ook voor de poh-ggz een hulpmiddel zijn bij de overdracht en tegenoverdracht waarvan altijd sprake is, bij een hulpverlener contact.  Patiënten die je eerder misschien als lastig of moeilijk zou betitelen, kunnen in het licht van Voice Dialogue, met veel meer vriendelijkheid en openheid tegemoet getreden worden, omdat die delen voor de patiënt helpend zijn, of zijn geweest.

Door gebruik van 3D hulpmiddelen ( houten bus met poppetjes, en plattegrond van een lege bus) kan de innerlijke dialoog vrij makkelijk verduidelijkt worden. Mensen zien letterlijk wat zich innerlijk afspeelt.

Je kunt het ook gebruiken om het verander (of soms het niet-verander) proces in beeld te brengen. Welk deel heeft ervoor gezorgd dat de voorbesproken en voorgenomen actie door de patiënt niet is uitgevoerd? Wat is het patroon? Wie zit er “achter het stuur”?

Waar werkt Voice Dialogue ook goed voor:
*   Verhelderen van een dilemma
*   Staan voor een keuze, welke overwegingen spelen mee?
*   Iemand heeft last van bepaalde eigenschappen/patronen en krijgt er geen
grip op.
*   Verhelderen van een bindingspatroon binnen een relatie, kan zowel een privé als
een werkrelatie zijn.